Vaistai ir tyrimai

Inovatyvūs vaistai
Tai naujos kokybės medikamentai, kuriami pasitelkiant naujas technologijas – genų inžineriją ir analizę, individualių genotipų analizę, onkologinių ligų genetinių pakitimų skenavimą. 

Naujų gydymo būdų atradimas ir kūrimas, siekiant sumažinti pacientų kančias, prailginti jų gyvenimą ir pagerinti jo kokybę, reikalauja daug laiko, žmogiškųjų išteklių, bendradarbiavimo tarp sektorių ir beribio eksperimentavimo.

Visame pasaulyje inovatyvūs vaistai padėjo pasiekti pažangos, gydant sudėtingas ir itin brangiai kainuojančias ligas. Lietuvoje inovatyvūs vaistai nėra tiesiogiai kuriami. Tačiau mūsų šalies specialistai dalyvauja jų plėtros procese, Lietuvoje atliekant naujų originalių vaistų klinikinius tyrimus.
Klinikiniai tyrimai

Klinikinis tyrimas – tai su žmonėmis atliekamas mokslinis tyrimas, kuriuo siekiama atsakyti į su pažangesniu gydymu susijusius klausimus, rasti veiksmingesnius ir saugesnius žmonių gydymo ar sveikatos stiprinimo būdus.

Kiekvieną klinikinį tyrimą vykdo gydytojo išsilavinimą turintis specialistas, vadinamas pagrindiniu tyrėju. Jį vykdančio personalo komandoje gali būti gydytojai, slaugytojos ir kiti sveikatos priežiūros specialistai.

Klinikinius tyrimus gali remti arba finansuoti farmacinės įmonės, akademiniai medicinos centrai, savanoriškos grupės ar kitos organizacijos. Gydytojai, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai ir kiti asmenys taip pat gali finansuoti klinikinį tyrimą.

Pagal Geros klinikinės praktikos principus, klinikinis tyrimas pradedamas tik tuo atveju, jei numatoma nauda didesnė už galimą riziką. Klinikinis tyrimas atliekamas vadovaujantis principu, kad paciento interesai visada svarbesni už mokslo ir visuomenės interesus.

Jeigu jūsų ligai gydymo nėra arba standartinis gydymas jums nebuvo veiksmingas, galite apsvarstyti dalyvavimo klinikiniame tyrime galimybę.

Daugiau informacijos apie klinikinius tyrimus rasite skiltyje D.U.K.
Vaistų saugumas
Augant falsifikuotų vaistų rizikai tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje, buvo priimta Falsifikuotų vaistų direktyva (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/62/ES), kurioje numatytos priemonės, padėsiančios užkirsti kelią nelegalių vaistų patekimui į mūsų rinkas.

Direktyvoje numatyta įdiegti vaistų autentiškumo tikrinimo ir sudedamųjų dalių kokybės gerinimo priemones visoje Europoje. Šios įgyvendintos priemonės padės lengviau atskirti falsifikuotus vaistus, užtikrins didesnę kontrolę ir prisidės prie bendros visuomenės sveikatos apsaugos ES.

Lietuvoje už Falsifikuotų vaistų direktyvos įgyvendinimą atsakinga Nacionalinė vaistų verifikacijos organizacija (NVVO). Jos pagrindinis tikslas – sukurti ir administruoti nacionalinę Lietuvos vaistų verifikacijos duomenų kaupyklą, skirtą patikrinti Lietuvoje teikiamų receptinių vaistų unikalių identifikatorių autentiškumą arba juos deaktyvinti.

Falsifikuotų vaistų direktyvos įgyvendinimą ES šalyse užtikrina 2015 m. pradžioje įkurta Europos vaistų verifikacijos organizacija (angl. European Medicines Verification Organisation – EMVO), vienijanti visas Falsifikuotų vaistų direktyvos įgyvendinimu suinteresuotas šalis ir užtikrina bendros apsaugos nuo nelegalių vaistų patekimo į teisėtą tiekimo tinklą sistemos kūrimą.

Jūs paliekate IFPA interneto svetainę. 
Žemiau paspaudę TĘSTI būsite nukreiptas į kitą interneto svetainę. IFPA neatsako už kitose interneto svetainėse pateiktą turinį.