Visos naujienos

Personalizuotos medicinos forume – diskusija apie reikalingus nacionalinius pokyčius

2023 02 28

Praėjusią savaitę LR Seime įvyko „Personalizuotos medicinos forumas 2023“. Jo metu pacientų organizacijų, akademinės visuomenės, gydymo įstaigų ir privataus sektoriaus atstovai diskutavo apie dabartinio sveikatos priežiūros modelio pagrindinius iššūkius ir esminių pokyčių būtinybę, siekiant įgyvendinti personalizuotos medicinos principus nacionaliniame lygmenyje.

Personalizuotas požiūris į mediciną integruoja paciento charakteristikas ankstyvai ligos diagnostikai, prognozei, optimaliam gydymo parinkimui, tiksliam ligų rizikos įvertinimui ir tikslinei prevencijai.

Per pastaruosius kelis dešimtmečius technologinė pažanga biomarkerių aptikimo srityje paskatino inovatyvų požiūrį į sveikatą ir ligų valdymą, kuris yra specialiai optimizuotas kiekvienam asmeniui. Tai reiškia, kad kiekvienam pacientui sudaromas individualus priežiūros planas, naudojant veiksmingesnį, efektyvesnį klinikinių sprendimų priėmimą ir įgalina pacientą dalyvauti priimant svarbius gydymo sprendimus.

Pasak Jolantos Dičkutės, Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos (IFPA) valdybos pirmininkės, dėl didelio kompleksiškumo, personalizuotos medicinos principams įgyvendinti ir jos pažangai užtikrinti reikia ypač glaudaus įvairių suinteresuotųjų šalių sveikatos priežiūros srityje bendradarbiavimo.

„Svarbi bendradarbiavimo dalis yra veiksminga viešojo ir privataus sektorių partnerystė. Dėkojame, kad Seimo Sveikatos reikalų komitetas ėmėsi lyderystės, suprasdamas partnerystės svarbą – forumas yra puikus to pavyzdys. Turėtų būti tęsiamos ir plečiamos iniciatyvos šiai partnerystei skatinti, kartu kuriamas Nacionalinės strategijos planas su efektyviu sveikatos sistemos valdysenos modeliu, numatytais jo įgyvendinimo etapais ir numatytais atsakingais vykdytojais“, – sako J. Dičkutė.

IFPA iniciatyva suburta personalizuotos medicinos iniciatyvinė grupė, vienijanti pacientų organizacijų, gydymo įstaigų, universitetų ir farmacijos industrijos atstovus, kaip vienas esminių sričių, kurioms reikalingi pokyčiai nacionaliniame lygmenyje, įvardija teisinės bazės pritaikymą personalizuotos medicinos principams įgyvendinti bei skaidrią ir etišką vaistinių preparatų ir susijusių diagnostinių tyrimų kompensavimo tvarką.

Personalizuotos medicinos forume savo įžvalgomis dalijosi pacientų organizacijų, LR Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos, kitų valstybės institucijų, akademinės bendruomenės, gydymo įstaigų, privataus sektoriaus atstovai.

Daugumos pasisakiusiųjų kalboje nuskambėjo raginimas glaudžiam įvairių suinteresuotųjų sveikatos priežiūros šalių bendradarbiavimui ir veiksmingai viešojo ir privataus sektorių partnerystei įgyvendinant personalizuotos medicinos principus nacionaliniame lygmenyje.

Forumo dalyviai pritarė rezoliucijai veikti drauge – plėtoti personalizuotos medicinos naudą visuomenei ir pacientui, kuriant Nacionalinę personalizuotos medicinos strategiją. Pasiūlyta užsibrėžti artimojo laikotarpio tikslus iki 2024 metų, kurie apima Nacionalinės personalizuotos medicinos strategijos valdysenos organo įsteigimą, strategijos įgyvendinimo ir valdysenos modelio parengimą, reguliacinės bazės poveikio analizę ir pasiūlymų teikimą bei pagrindinių principų viešinimą. Galutiniu ir ilgalaikiu tikslu priimta laikyti funkcionuojantį tęstinį personalizuotos medicinos modelį – personalizuotos medicinos ekosistemos sukūrimą.

 

Jūs paliekate IFPA interneto svetainę. 
Žemiau paspaudę TĘSTI būsite nukreiptas į kitą interneto svetainę. IFPA neatsako už kitose interneto svetainėse pateiktą turinį.