Atskleidimo kodeksas

Siekdamos užtikrinti sklandų visuomenės sveikatai būtiną medicinos progresą, farmacijos pramonės kompanijos priėmė Sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros organizacijų Informacijos atskleidimo kodeksą.

Pagal Atskleidimo kodeksą kompanijos įsipareigoja atskleisti:

  • informaciją apie savo indėlį į medikų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimą; 
  • informaciją apie praktikuojančių medikų pasitelkimą vykdant su medicinos inovacijomis susijusius klinikinius tyrimus;
  • kitą informaciją.

Šią informaciją farmacijos pramonės kompanijos pateikia atskleisdamos vertes, perleistas sveikatos priežiūros specialistams ar sveikatos priežiūros organizacijoms.

Vertė gali būti nepiniginė nauda (pvz., kai kompanija finansuoja mediko tobulinimąsi jo praktikuojamai terapinei sričiai skirtoje konferencijoje, apmokėdama skrydžio bilietus ar konferencijos registracijos mokestį) arba piniginis mokėjimas (pvz., kai kompanija apmoka už mediko dalyvavimą klinikiniuose inovatyvių gydymo būdų tyrimuose).

Atskleidimo kodekso nuostatas IFPA narės įgyvendina laikydamosi galiojančių konkurencijos ir duomenų apsaugos įstatymų, teisės aktų ir kitų įstatyminių reikalavimų.

Daugiau informacijos www.vaistukodeksas.lt
Jūs paliekate IFPA interneto svetainę. 
Žemiau paspaudę TĘSTI būsite nukreiptas į kitą interneto svetainę. IFPA neatsako už kitose interneto svetainėse pateiktą turinį.